English
Home GCCI Membersship Companies Support Links

Registration

name:

password:

 

 

News

Title dlf v

06.04.2004  

Top News!

04.04.2004  

 

Newsletter

Enter e-mail address for receiving newsletter:

 

Награди

 Награда Хермес


Платинена статуетка "Хермес"

Златен "Хирон"
за принос в
развитието на
Габрово - 2007

          Национален център за професионално обучение в системата на БТПП


Националният Център за Професионално Обучение в системата на БТПП (НЦПО) e първият български учебен център, лицензиран от Националната Агенция за Професионално образование и обучение към Министерски съвет и разполагащ с клонова мрежа в цялата страна

       Основавайки се на 110 годишната традиция на БТПП и 28 регионални палати в услуга на бизнеса, НЦПО:

 • Проучва потребностите на работодателите и предлага обучение в над 40 модерни професии
 • Осигурява компетентно професионално обучение в партньорство с браншови организации и експерти от практиката в 21 града в цялата страна
 • Заедно с чуждестранни партньори издава международно признати сертифи


  Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия
               ФУНКЦИИ НА ИАНМСП

  Информационна функция

  Информационното обслужване е основна функция на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия. Информационните бази данни са групирани както следва:

  1.  Нормативна и обща икономическа информация.

  2.  Информация за търговски запитвания от чужбина и за чужбина.

  3. Информация за информацията.


  Консултантски услуги

  Предоставя се своевременно бърза, точна и актуална информация на фирмите, както в централата в София, така и в регионалните бюра във всички областни центрове.


  Насърчаване на иновациите и технологичното развитие

  1. Проучване и анализ на добрите практики.

  2. Разработване на предложения и координиране на проекти.

  3. Подготвяне и участие в изпълнението на Европейски и международни програми, проекти и инициативи.


  Участие в международни изложения

  Представяне на българските стоки и услуги зад граница.


  Международно сътрудничество и проекти за развитие

  Агенцията си сътрудничи с над 100 партньорски организации - чуждестранни, правителствени и неправителствени структури.

Партньори

rso

Регионално сдружение
на общини "Централна
Стара планина"

www.rso-csp.org

 

EUROPE DIRECT

Европейски
информационен център
EUROPE DIRECT
за Габровска област
на територията на ГТТП

 

IN KAS

IN KAS-Използване на
метод за оценка
стойността на
заплащането
с цел подобряване
на пригодността
за заетост

 

Проекти

  ELE 55+ Учебна среда за повишаване на трудоспособността на заетите лица над 55 годишна възраст

 

 CAR CAREERs - Трансфер и връзка с висшето образование на квалификационните рамки в автомобилния сектор с документиране на свързаните със сектора квалификации и професионалните компетентности

 

Survey

 How are you?

Very well

Somehow

Bad

Desperate

Hard to say

Copyright GCCI ® 2004-2006. All rights reserved!

website design by EDA Ltd.

Feedback | Contact information