1

ПРИЛАГАНЕ НА ИНСТРУМЕНТ ЗА АНАЛИЗ И РАЗВИВАНЕ НА КОМПЕТЕНТНОСТИ

INSTRUMENT ZUR KOMPETENZANALYSE UND - SCHOPFUNG

1


Габровската търговско-промишлена палата започна работа по проект „IN KAS - Използване на метод за оценка стойността на заплащането с цел подобряване на пригодността за заетост". Проектът е финансиран по програма Леонардо да Винчи на Европейската комисия. Водеща организация е Институт по трудово-правни науки към Рурски университет гр. Бохум - Германия, а останалите партньори са от България, Холандия, Унгария, Испания и Гърция.

Същността на проекта е трансфер и адаптиране за страните на партньорите на метод за оценка на компетентности и стойността на заплащането, разработен и прилаган успешно в Холандия.

Накратко методът се състои в следното: периодично се прави оценка от трета, независима страна на качеството и пригодността на лицата, които работят по програми за субсидирана заетост. Оценката дава възможност да се определи какъв процент от компетентностите на наетото безработно лице отговарят на заеманата длъжност. Фирмата, наела такова лице, заплаща същия процент от дължимото възнаграждение. Останалата част се поема от държавата или общината. Методът е особено полезен и за работодатели, ползващи мерките за субсидирана заетост, тъй като дава възможност за определяне стойността на труда и "ценността" на работника за фирмата. Определянето на компетентността на работника се извършва въз основа на ориентиран към определени критерии въпросник, под формата на интервю.

 

     Описание на проекта  

 Събития  

 Партньори

 Контакти

 Документи 

 Печатни материали
 Тази интернет страница е изготвена със съдействието на Европейския съюз.  Отговорност за изложеното съдържание носи единствено Габровската търговско-промишлена палата и по никакъв начин не може да се счита, че то изразява възгледите на Европейския съюз.

 

Copyright GCCI ® 2005. All rights reserved!

website design by EDA Ltd.