1

ПРИЛАГАНЕ НА ИНСТРУМЕНТ ЗА АНАЛИЗ И РАЗВИВАНЕ НА КОМПЕТЕНТНОСТИ

INSTRUMENT ZUR KOMPETENZANALYSE UND - SCHOPFUNG

1

Международна работна среща: "IN KAS - Използване на метод за оценка стойността на заплащането с цел подобряване на пригодността за заетост"
06-07 юни 2012 г., гр. Габрово


inkasКакви са средствата и как държавата ги изразходва за мерки за субсидирана заетост, колко лица могат да се възползват от тях са въпроси, които по време на криза имат голямо значение. На тези въпроси беше посветена международната работна среща, организирана от Габровската търговско-промишлена палата, по проект INKAS „Използване на метод за оценка стойността на заплащането с цел подобряване на пригодността за заетост”.

Голям интерес и много въпроси от участниците предизвика представянето на практиката на прилагането на метода в Холандия от Йохан Фос – управител на "Актива БВ” Холандия.

Кристина Бурова – координатор на проекта в Германия, представи и резултатите от първите интервюта, проведени на територията на Габровска и Великотърновска област с лица, наето по мерки за субсидирана заетост, и техните работодатели.

В срещата участваха както представители на създателите на метода от Холандия, така и на Института за трудово-правни науки към Рурски университет Бохум, Германия, на Агенция по заетостта София, Регионална служба по заетостта Ловеч, Българска търговско-промишлена палата, регионални държавни институции, фирми и организации, ползващи мерки за субсидирана заетост в момента.

Участниците бяха приветствани от Зам. Областния управител на Габровска област Неделчо Търкаланов и Зам ректора на Техническия университет Габрово доц. д-р Цветелина Ганкова. Ситуацията на пазара на труда в България и съществуващите мерки за субсидирана заетост бяха представени от Михаил Петров и Лена Енева от Агенцията по заетостта София и ДБТ Габрово, а Ива Терзиева представи методите, критериите и практиката за оценка на персонала в „Идеал стандарт Видима” АД.


       Програма на работната среща

       
Презентация на ГТПП - партньор по проекта - Галина Михнева (37 MB)

       
Цел на проект IN KAS и мотивация за разработването му - д-р Мартин Крьол (2 MB)

       
Метод за оценка компетентността на заетите лица и стойността на заплащането. Участието на „Актива БВ” и практическото приложение в Холандия – Йохан Фос

       
Мерки за субсидирана заетост по националния план за насърчаване на заетостта и ОП „Развитие на човешките ресурси” – Лена Енева (4 MB)

       
Резултати от първата фаза на проекта в Габровска област – анкетни поучвания – Кристина Бурова (4 MB)

       
Управление на компетенциите в “Идеал Стандарт – Видима”АД (4 MB)

       
Снимки от работната срещаТази интернет страница е изготвена със съдействието на Европейския съюз.  Отговорност за изложеното съдържание носи единствено Габровската търговско-промишлена палата и по никакъв начин не може да се счита, че то изразява възгледите на Европейския съюз.

 

Copyright GCCI ® 2005. All rights reserved!

website design by EDA Ltd.