English
Home GCCI Membersship Companies Support Links

Registration

name:

password:

 

 

News

Title dlf v

06.04.2004  

Top News!

04.04.2004  

 

Newsletter

Enter e-mail address for receiving newsletter:

 

Награди

 Награда Хермес


Платинена статуетка "Хермес"

Златен "Хирон"
за принос в
развитието на
Габрово - 2007


 


ЗАВЪРШЕНИ ПРОЕКТИ

   gcci Стратегия за развитие на човешките ресурси в област Габрово  
   SWA ECLAT - Европейска схема за обучение за комуникационен и езиков одит  

SWA
ECVET – Разработване на единна европейска система за оценка и трансфер на компетентности в автомобилния сектор


SWA Усъвършенстване на партньорските взаимоотношения, капацитета за правилно планиране и популяризиране на политиките за местно икономическо развитие сред общността

SWA
Учебна среда за повишаване на трудоспособността на заетите лица над 55 годишна възраст


SWA
CAR CAREERs - Трансфер и връзка с висшето образование на квалификационните рамки в автомобилния сектор с документиране на свързаните със сектора квалификации и професионалните компетентности


SWA IN KAS - Използване на метод за оценка стойността на заплащането с цел подобряване на пригодността за заетост

SWA Matching Frames - Доразвиване и трансфер на секторни квалификационни рамки

SWA TRIFT – Трансфер на иновации в областта на външната търговия

SWA USM-Управление на щетите от автопроизшествия като паневропейски квалификационен подходТази интернет страница е изготвена със съдействието на Европейския съюз.  Отговорност за изложеното съдържание носи единствено Габровската търговско-промишлена палата и по никакъв начин не може да се счита, че то изразява възгледите на Европейския съюз.

Партньори

rso

Регионално сдружение
на общини "Централна
Стара планина"

www.rso-csp.org

  

EUROPE DIRECT

Европейски
информационен център
EUROPE DIRECT
за Габровска област
на територията на ГТТП

 

Обучение

Обучение балнеотуризъм

Иновативни
европейски практики
и трансфер на модел
за професионално
обучение в сферата
на балнеотуризма


Завършени проекти

 

Survey

 How are you?

Very well

Somehow

Bad

Desperate

Hard to say

 

Copyright GCCI ® 2004-2006. All rights reserved!

website design by EDA Ltd.

Feedback | Contact information