English
Home GCCI Membersship Companies Support Links

Registration

name:

password:

 

 

News

Title dlf v

06.04.2004  

Top News!

04.04.2004  

 

Newsletter

Enter e-mail address for receiving newsletter:

 

Награди

 Награда Хермес


Платинена статуетка "Хермес"

Златен "Хирон"
за принос в
развитието на
Габрово - 2007

 

  ECVET – Разработване на единна европейска система за оценка и трансфер на компетентности в автомобилния сектор

 

ECVET – Compatibility of Competences. Sector related credit point system as a basis for the compatibility of competencies in the automotive sector

 

Габровската търговско-промишлена палата започна работа по нов проект от Европейската програма Леонардо да Винчи за учене през целия живот: “ECVET – РАЗРАБОТВАНЕ НА ЕДИННА ЕВРОПЕЙСКА СИСТЕМА ЗА ОЦЕНКА И ТРАНСФЕР НА КОМПЕТЕНТНОСТИ В АВТОМОБИЛНИЯ СЕКТОР”.
На 13 и 14 декември в гр. Бремен, Германия се състоя първата среща на партньорите по проекта – Институт за технологии и образование към Университет Бремен, Академия ДЕКРА, Областна администрация гр. Кьолн– Германия, Институт за изследване на професионалното образованието Виена, Регионален център за развитие, образование и интеграция на младежта – Париж, Университета в Любляна и Служба по заетостта на провинция Бреша, Италия. Проектът е посветен на професионалното образование в автомобилния сектор – производство и сервизно обслужване. Целта на проекта е да се проучат и анализират националните системи за професионално обучение, да се разработи квалификационна рамка, която да отговаря на европейските квалификационни изисквания и да даде възможност за европейски трансфер на кредити в професионалното образование в този сектор.
Градът на бременските музиканти е голям университетски център. Институтът за технологии и образование има богат опит с проекти в областта на професионалното обучение. Разположен е в нова и модерна сграда, непосредствено до която се намира центърът за космически изследвания. Институтът има собствена организация с над 70 сътрудника, които се занимават с развитието и научното подпомагане на професионалното образование и обучение.


     Описание на проекта

 Събития 

 
Контакти
 
 Документи

 Сайт на проекта
  

Партньори

rso

Регионално сдружение
на общини "Централна
Стара планина"

www.rso-csp.org

 

EUROPE DIRECT

Европейски
информационен център
EUROPE DIRECT
за Габровска област
на територията на ГТТП

 

IN KAS

IN KAS-Използване на
метод за оценка
стойността на
заплащането
с цел подобряване
на пригодността
за заетост

 

Проекти

  ELE 55+ Учебна среда за повишаване на трудоспособността на заетите лица над 55 годишна възраст

 

 CAR CAREERs - Трансфер и връзка с висшето образование на квалификационните рамки в автомобилния сектор с документиране на свързаните със сектора квалификации и професионалните компетентности

 

Survey

 How are you?

Very well

Somehow

Bad

Desperate

Hard to say

Copyright GCCI ® 2004-2006. All rights reserved!

website design by EDA Ltd.

Feedback | Contact information