English
Home GCCI Membersship Companies Support Links

Registration

name:

password:

 

 

News

Title dlf v

06.04.2004  

Top News!

04.04.2004  

 

Newsletter

Enter e-mail address for receiving newsletter:

 

Награди

 Награда Хермес


Платинена статуетка "Хермес"

Златен "Хирон"
за принос в
развитието на
Габрово - 2007

 

“Добри актьори, ясни роли, подходящ сценарий - добро представление”ПРОЕКТ ФАР „РАЗВИТИЕ НА ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО”


Усъвършенстване на партньорските взаимоотношения, капацитета за правилно планиране и
популяризиране на политиките за местно икономическо развитие сред общността


Формулирането и приложението на практика на ефективна регионална политика ще има решаваща роля в развитието на регионите и ефективното усвояване на Структурните фондове на Европейския съюз от България. Местните и регионалните държавни власти и институции трябва да създадат модерна администрация и система на управление на регионално ниво. Тя включва
“прилагането на принципите на партньорство, публичност и прозрачност на всички нива в процеса на планиране, програмиране, финансиране, мониторинг и оценка”.
Партньорството
е водещ принцип в регионалната политика за развитие и предпоставка за постигане на практика на децентрализацията. Проектът ще допринесе до “повишаване на партньорската среда” и капацитета на местните заинтересовани страни за по-добро местно и регионално развитие.още...

   

Описание на проекта

Събития

Контакти

Документи

Сайт на проекта
 


 

 

Тази интернет страница е изготвена със съдействието на Европейския съюз.  Отговорност за изложеното съдържание носи единствено Габровската търговско-промишлена палата и по никакъв начин не може да се счита, че то изразява възгледите на Европейския съюз.

 

Партньори

rso

Регионално сдружение
на общини "Централна
Стара планина"

www.rso-csp.org

 

EUROPE DIRECT

Европейски
информационен център
EUROPE DIRECT
за Габровска област
на територията на ГТТП

 

IN KAS

IN KAS-Използване на
метод за оценка
стойността на
заплащането
с цел подобряване
на пригодността
за заетост

 

Проекти

  ELE 55+ Учебна среда за повишаване на трудоспособността на заетите лица над 55 годишна възраст

 

 CAR CAREERs - Трансфер и връзка с висшето образование на квалификационните рамки в автомобилния сектор с документиране на свързаните със сектора квалификации и професионалните компетентности

 

Survey

 How are you?

Very well

Somehow

Bad

Desperate

Hard to say

Copyright GCCI ® 2004-2006. All rights reserved!

website design by EDA Ltd.

Feedback | Contact information