English
Home GCCI Membersship Companies Support Links

Registration

name:

password:

 

 

News

Title dlf v

06.04.2004  

Top News!

04.04.2004  

 

Newsletter

Enter e-mail address for receiving newsletter:

 

Награди

 Награда Хермес


Платинена статуетка "Хермес"

Златен "Хирон"
за принос в
развитието на
Габрово - 2007

 СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ В ОБЛАСТ ГАБРОВО
                                      Програма "Активни услуги на пазара на труда"

Резюме

Социално-икономически профил и данни за анализ за професионалното обучение в ТУ, професионалните гимназии и профилираните паралелки на СОУ за област Габрово

          Социално-икономическа характеристика на област Габрово 2000 - 2004 г. 

         
          Учащи се, новоприети и дипломирани по професионални области в профилираните паралелки на СОУ и професионалните гимназии

         
          Студенти редовно обучение в образователно-квалификационни степени "бакалавър" и "магистър" по специалности за учебната 2004/2005 г. 

         
           Студенти задочно обучение в образователно-квалификационни степени "бакалавър" и "магистър" по специалности за учебната 2004/2005 г. 

         
           Обобщение на мненията, изказани на проведените работни срещи на 13.03.2006 г. и 14.03.2006 г.

Анкети

          Цел и обхват

          Анализ и обощение на анкетите

Партньори

rso

Регионално сдружение
на общини "Централна
Стара планина"

www.rso-csp.org

 

EUROPE DIRECT

Европейски
информационен център
EUROPE DIRECT
за Габровска област
на територията на ГТТП

 

IN KAS

IN KAS-Използване на
метод за оценка
стойността на
заплащането
с цел подобряване
на пригодността
за заетост

 

Проекти

  ELE 55+ Учебна среда за повишаване на трудоспособността на заетите лица над 55 годишна възраст

 

 CAR CAREERs - Трансфер и връзка с висшето образование на квалификационните рамки в автомобилния сектор с документиране на свързаните със сектора квалификации и професионалните компетентности

 

Survey

 How are you?

Very well

Somehow

Bad

Desperate

Hard to say

Copyright GCCI ® 2004-2006. All rights reserved!

website design by EDA Ltd.

Feedback | Contact information