English
Home GCCI Membersship Companies Support Links

Registration

name:

password:

 

 

News

Title dlf v

06.04.2004  

Top News!

04.04.2004  

 

Newsletter

Enter e-mail address for receiving newsletter:

 

Награди

 Награда Хермес


Платинена статуетка "Хермес"

Златен "Хирон"
за принос в
развитието на
Габрово - 2007

1

InnoWeit – от иновации към продължително професионално обучение

InnoWeit - from innovation to competence development

1


От октомври 2013 г. Габровската търговско-промишлена палата започна работа по проект „InnoWeit – от иновации към продължително професионално обучение“. Проектът е финансиран по програма Леонардо да Винчи на Европейската комисия. Водеща организация е Институт по трудово-правни науки към Рурски университет, (Бохум, Германия), а останалите партньори са от: Германия, Унгария, Гърция, Испания, Литва.

Същността на проекта е:

  • Измерване на иновативния потенциал на пет пилотни малки и средни предприятия от Габровска област чрез използване на метода InnoKenn. Методът е разработен в Германия и приложен в повече от 8000 предприятия. Прилагането на метода става от обучени за България представители на фирмите-пилотни предприятия и външни експерти. На база получените резултати и фирмите ще могат да се възползват от разработени 4 учебни модула за обучение на персонала и мениджърите за повишаване на иновативния си потенциал.

 

   InnoWeit  Описание на проекта  

 Събития  

 Партньори

 Контакти

 Печатни материали
 Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Тази публикация отразява само личните виждания на нейните автори и от комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.

Партньори

rso

Регионално сдружение
на общини "Централна
Стара планина"

www.rso-csp.org

  

EUROPE DIRECT

Европейски
информационен център
EUROPE DIRECT
за Габровска област
на територията на ГТТП

 

IN KAS

IN KAS-Използване на
метод за оценка
стойността на
заплащането
с цел подобряване
на пригодността
за заетост

 

Проекти

  ELE 55+ Учебна среда за повишаване на трудоспособността на заетите лица над 55 годишна възраст

 

 CAR CAREERs - Трансфер и връзка с висшето образование на квалификационните рамки в автомобилния сектор с документиране на свързаните със сектора квалификации и професионалните компетентности

 

Survey

 How are you?

Very well

Somehow

Bad

Desperate

Hard to say

Copyright GCCI ® 2004-2006. All rights reserved!

website design by EDA Ltd.

Feedback | Contact information