English
Home GCCI Membersship Companies Support Links

Registration

name:

password:

 

 

Newsletter

Enter e-mail address for receiving newsletter:

 

News

Title dlf v

06.04.2004  

Top News!

04.04.2004  

 

Награди

 Награда Хермес


Платинена статуетка "Хермес"

Златен "Хирон"
за принос в
развитието на
Габрово - 2007

ЕВРОПЕЙСКИ ИНСТИТУЦИИ

Програма САПАРД на ЕК за финансиране на проекти в областта на селското стопанство и преработвателната промишленост - информация от Министерството на земеделието и горите.
Страница на Делегацията на Европейската комисия в България
Център за европейски изследвания
Закони на Европейската общност - свободен достъп до база EUR-LEX.
https://www.parliament.bg/eu/eubg.htm - страница на Народното събрание за Европейския съюз:
https://europa.eu.int/ - официалната страница на Европейския съюз “Европа”.
https://www.europarl.eu.int/ - страница на Европейския парламент.
https://ue.eu.int/ - страница на Съвета на Европейския съюз (Съвета на министрите).
https://www.eib.eu.int/ - страница на Европейската инвестиционна банка.
https://www.ecb.int/ - страница на Европейската централна банка.
https://www.ebrd.com/ - страница на Европейската банка за възстановяване и развитие.
https://eur-op.eu.int/general/en/index.htm - страница на Службата за официални публикации на Европейския съюз (EUR-OP).
https://www.cordis.lu/ - страница на Информационната служба за научни изследвания на Европейския съюз (CORDIS).
https://europa.eu.int/en/comm/eurostat - европейска статистическа служба (EUROSTAT).
https://cadmos.carlbro.be/ - страница на Службата за информационен обмен по техническата помощ на Европейската комисия (TAIEX).
"Нов подход" при оценка на безопасността на продуктите - директиви и стандарти.
https://www.unido.org/exchange - безплатен информационен и бизнес портал, представящ актуални бизнес оферти и възможности за коопериране.

Партньори

rso

Регионално сдружение
на общини "Централна
Стара планина"

www.rso-csp.org

 

EUROPE DIRECT

Европейски
информационен център
EUROPE DIRECT
за Габровска област
на територията на ГТТП

 

IN KAS

IN KAS-Използване на
метод за оценка
стойността на
заплащането
с цел подобряване
на пригодността
за заетост

 

Проекти

  ELE 55+ Учебна среда за повишаване на трудоспособността на заетите лица над 55 годишна възраст

 

 CAR CAREERs - Трансфер и връзка с висшето образование на квалификационните рамки в автомобилния сектор с документиране на свързаните със сектора квалификации и професионалните компетентности

 

Survey

 How are you?

Very well

Somehow

Bad

Desperate

Hard to say

 

Copyright GCCI ® 2004-2006. All rights reserved!

website design by EDA Ltd.

Feedback | Contact information