English
Home GCCI Membersship Companies Support Links

Registration

name:

password:

 

 

News

Title dlf v

06.04.2004  

Top News!

04.04.2004  

 

Newsletter

Enter e-mail address for receiving newsletter:

 

Награди

 Награда Хермес


Платинена статуетка "Хермес"

Златен "Хирон"
за принос в
развитието на
Габрово - 2007

 

 ECLAT - ЕВРОПЕЙСКА СХЕМА ЗА ОБУЧЕНИЕ ЗА КОМУНИКАЦИОНЕН И ЕЗИКОВ ОДИТ


EUROPEAN COMMUNICATION AND LANGUAGE AUDIT TRAINING SCHEME
(E C L A T)

 


Габровската търговско-промишлена палата е партньор по проекта ECLAT заедно с представители на още четири европейски страни. Проектът цели повишаване на конкурентоспособността на експортно ориентирани малки и средни предприятия  (МСП)
в България, Латвия и Португалия чрез подпомагането им при идентификацията на езиковите и културни бариери, възникващи при международната търговия и намиране на специфични, рентабилни решения на комуникационните им проблеми чрез ефективна схема за комуникационен одит. 
     Малките и средни предприятия са сектор, който традиционно изпитва сериозни езикови бариери в международната търговия. Те водят до загуба на бизнес възможности при 20% от МСП в ЕС. В проучвания, проведени по няколко европейски проекта (EDUCIDATE, ELISE и REFLECT
), голям брой фирми заявяват, че срещат езикови и културни бариери.
    Провеждането на езикови одити има за цел да даде възможност на МСП да повишат конкурентноспособността си и по този начин да им осигури възможности за разширяване на бизнеса им и запазване нивото на заетост.
Още...

     Описание на проекта  

 Събития  

 Сайт на проекта

 Контакти 

 Одити

 Документи

 Източници на информация
                   
                       

Партньори

rso

Регионално сдружение
на общини "Централна
Стара планина"

www.rso-csp.org

 

EUROPE DIRECT

Европейски
информационен център
EUROPE DIRECT
за Габровска област
на територията на ГТТП

 

IN KAS

IN KAS-Използване на
метод за оценка
стойността на
заплащането
с цел подобряване
на пригодността
за заетост

 

Проекти

  ELE 55+ Учебна среда за повишаване на трудоспособността на заетите лица над 55 годишна възраст

 

 CAR CAREERs - Трансфер и връзка с висшето образование на квалификационните рамки в автомобилния сектор с документиране на свързаните със сектора квалификации и професионалните компетентности

 

Survey

 How are you?

Very well

Somehow

Bad

Desperate

Hard to say

Copyright GCCI ® 2004-2006. All rights reserved!

website design by EDA Ltd.

Feedback | Contact information