Bulgarian
Начало ГТПП За Областта Членство НЦПО Фирми Услуги Оферти Изложения Поддръжка Връзки Проекти

Регистрация

име:

парола:

 

 

новини

Отворено писмо

21.12.2020  

Проучване на ГТПП за нуждите на техническите кадри от допълнителна квалификация

07.12.2020  

Портал за работа в област Габрово

22.10.2020  

Покана за дискусия "Анализ на риска от текучество на персонала"

20.10.2020  

Габровската търговско-промишлена палата е носител на годишната награда за принос към сектора за учене на възрастни в категория "Социален партньор"

09.10.2020  

ГАБРОВО ПОПУЛЯРИЗИРА УЧЕНЕТО ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ

01.10.2020  

 

Абонамент

E-mail за получаване на информационен бюлетин:

 

Награди

 Награда Хермес


Платинена статуетка "Хермес"

Златен "Хирон"
за принос в
развитието на
Габрово - 2007

1

ПРИЛАГАНЕ НА ИНСТРУМЕНТ ЗА АНАЛИЗ И РАЗВИВАНЕ НА КОМПЕТЕНТНОСТИ

INSTRUMENT ZUR KOMPETENZANALYSE UND - SCHOPFUNG

1


Наименование на проекта: Инструмент за анализ и развиване на компетентности (INKAS)

Финансиране: Европейска комисия 75 %

Програма: Учене през целия живот

Подпрограма: Леонардо да Винчи – Трансфер на иновации

Участващи страни: България, Унгария, Гърция, Испания, Италия, Германия, Холандия

Мениджър и координатор на проекта: Рурски университет Бохум, Институт за трудово-правни науки

Ръководител на проекта: Д-р Мартин Крьол,  тел. 0049 (0) 234/32-23293

Пълният профил на проекта (Номер на проекта: DE/11/LLP-LdV/TOI/174447) можете да видите он-лайн (на немски и английски език) в базата данни на европейската програма ADAM: http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=8572

Мотивация за проекта:
Успешното прилагане на  LWM в Холандия беше достатъчна мотивация за партньорите по проект  INKAS да насочат вниманието си към този холандски начин за борба с безработицата. 

Цели и дейности:

1. Създаване на европейска изследователска мрежа за:
- Анализ на приложимостта на LWM в страните на партньорите и
- Нагаждане на LWM към особеностите на всяка от тези страни.

2. Безплатно предоставяне на надежден инструмент за измерване и развиване на уменията на човешкия потенциал на фирмите/организациите, които са готови да участват в проекта

3. Разработване на общоевропейски пазарен продукт за консултиране на фирми.

Времетраене: октомври 2011 - септември 2013.Тази интернет страница е изготвена със съдействието на Европейския съюз.  Отговорност за изложеното съдържание носи единствено Габровската търговско-промишлена палата и по никакъв начин не може да се счита, че то изразява възгледите на Европейския съюз.

Партньори

rso

Регионално сдружение
на общини "Централна
Стара планина"

www.rso-csp.org

  

EUROPE DIRECT

Европейски
информационен център
EUROPE DIRECT
за Габровска област
на територията на ГТТП

 

IN KAS

IN KAS-Използване на
метод за оценка
стойността на
заплащането
с цел подобряване
на пригодността
за заетост

 

Проекти

  ELE 55+ Учебна среда за повишаване на трудоспособността на заетите лица над 55 годишна възраст

 

 CAR CAREERs - Трансфер и връзка с висшето образование на квалификационните рамки в автомобилния сектор с документиране на свързаните със сектора квалификации и професионалните компетентности

 

Анкета

 Познавате ли Оперативните програми?

Да, напълно

Да, частично

не, но ме интересува

не, не ме интересуват

Copyright GCCI ® 2004-2006. All rights reserved!

website design by EDA Ltd.

Feedback | Contact information