ЗАВЪРШЕНИ ПРОЕКТИ

   gcci Стратегия за развитие на човешките ресурси в област Габрово  
   SWA ECLAT - Европейска схема за обучение за комуникационен и езиков одит  

SWA
ECVET – Разработване на единна европейска система за оценка и трансфер на компетентности в автомобилния сектор


SWA Усъвършенстване на партньорските взаимоотношения, капацитета за правилно планиране и популяризиране на политиките за местно икономическо развитие сред общността

SWA
Учебна среда за повишаване на трудоспособността на заетите лица над 55 годишна възраст


SWA
CAR CAREERs - Трансфер и връзка с висшето образование на квалификационните рамки в автомобилния сектор с документиране на свързаните със сектора квалификации и професионалните компетентности


SWA IN KAS - Използване на метод за оценка стойността на заплащането с цел подобряване на пригодността за заетост

SWA Matching Frames - Доразвиване и трансфер на секторни квалификационни рамки

SWA TRIFT – Трансфер на иновации в областта на външната търговия

SWA USM-Управление на щетите от автопроизшествия като паневропейски квалификационен подходТази интернет страница е изготвена със съдействието на Европейския съюз.  Отговорност за изложеното съдържание носи единствено Габровската търговско-промишлена палата и по никакъв начин не може да се счита, че то изразява възгледите на Европейския съюз.

 

Copyright GCCI ® 2005. All rights reserved!

website design by EDA Ltd.