Bulgarian
Начало ГТПП За Областта Членство НЦПО Фирми Услуги Оферти Изложения Поддръжка Връзки Проекти

Регистрация

име:

парола:

 

 

новини

Министерството на финансите публикува проект на средносрочната бюджетна прогноза за периода 2018-2020 година

12.05.2017  

От 25 април 2017 г. за всички стоки, транспортирани до или през Турция под покритието на карнети ТИР, задължително ще се подава електронно предварителна декларация

26.04.2017  

Влизат в сила промени в Наредба № 5 за уведомленията по чл. 62, ал. 5 от КТ

31.03.2017  

Информация от Посолството на Ирак

14.03.2017  

FRESKON International Fresh Fruit & Vegetables Fair, 27 - 29 Април 2017 г. в Солун, Гърция

24.02.2017  

Актуална икономическа информация в помощ на фирмите с интереси за сътрудничество с Германия

22.02.2017  

 

Абонамент

E-mail за получаване на информационен бюлетин:

 

Награди

 Награда Хермес


Платинена статуетка "Хермес"

Златен "Хирон"
за принос в
развитието на
Габрово - 2007

Leonardo

CONVET

ECVET FOR RECOGNITION OF QUALIFICATIONS IN CONSTRUCTION SECTOR

ЕВРОПЕЙСКА СИСТЕМА ЗА ТРАНСФЕР НА КРЕДИТИ В ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

И ОБУЧЕНИЕ (ECVET) ЗА ПРИЗНАВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИИ В СТРОИТЕЛНИЯ СЕКТОР

lifelong

       
Леонардо да Винчи „Трансфер на иновации“

Период на изпълнение: 01.2014-12.2015

Номер на проекта: 2013-1-PL1-LEO05-37800

В рамките на ЕС има отрасли, където нивата на компетентност варират в зависимост от изискванията на страните.

ecvetВ резултат квалификацииите не се признават и е наложено ограничаване на мобилността на професионалистите. В строителния сектор положението е същото и сектора страда от проблеми, дължащи се на икономическата криза. Нивата на безработица са високи, такава е ситуацията и с мобилността, а непризнаването на квалификации води до това, строителния сектор да е голям черен пазар.

Цел на проекта: Основната цел на проекта е разработването и тестването на европейската кредитна система за професионално образование и обучение (ECVET) и подобряване мобилността на работниците в строителния сектор, създаване на иновативно съдържание и структура на уеб приложениe с вграден модул за сравняване на квалификациите в строителния сектор в държавите – партньори по проекта на база трансфер на каскадната методология на обучение и инструментариума PALS.

Резултати от проекта: Основен резултат от проекта ще бъде уеб-базирано приложение, съдържащо модул, който да се използва за сравняване на съществуващите квалификации (http://www.con-vet.eu/bg/e-tools/comparison-tool) със съдържанието на обучението по ECVET.

Т.н. „меки“ резултати от проекта ще бъдат: познаването на ECVET (http://con-vet.eu/bg/e-tools/ecvet-materials), способността да се анализират програмите за обучение, по-доброто предлагане от обучаващите институции, които ще се отразят положително на мобилността на работниците в троителния сектор и ще увеличат броя на легално работещите в държавите- членки.

Целева група: Работници в строителния сектор, по-специално строители, водопроводчици, бояджии, електротехници, както и специалисти в поддръжката и ремонта на сгради и подобряване на тяхната енергийна ефективност.

Основни партньори:

Полша
Center of Education and Enterprise Support (CWEP)
Malgorzata Miklosz
e-mail: office@cwep.eu
Web: www.cwep.eu

Великобритания
OAKE Associates Ltd
Bill Fryer
e-mail: info@oake-associates.co.uk
Web: www.oake-associates.co.uk

Испания
Sea Teach S.L.
Silja Teege
e-mail: email@sea-teach.com
Web: www.sea-teach.com

България
Габровска търговско промишлена палата
Ганка Бакалова
e-mail: office@chamber-gabrovo.com
Web: www.chamber-gabrovo.com

Испания
Federacion Valenciana de Empresarios de la Construccion
Saida Mateos
e-mail: jizquierdo@fevec.com
Web: www.fevec.com

Гърция
Christos Anthis & SIA O.E. – Crystal Clear Soft
e-mail: m.kakaris@ccseducation.com
Web: www.ccseducation.com

Полша
Development and Consulting Center
Dariusz Ceglinski
e-mail: darekdc@op.pl

Към пълната версия на сайта на проекта на български език. http://con-vet.eu/bg/


lifelongТози проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Тази  публикация [съобщение] отразява само личните виждания на нейния  автор и от Комисията не може да бъде търсена отговорност  за използването на съдържащата се в нея информация. 013-1-PL1-LEO05-37800

Партньори

rso

Регионално сдружение
на общини "Централна
Стара планина"

www.rso-csp.org

  

EUROPE DIRECT

Европейски
информационен център
EUROPE DIRECT
за Габровска област
на територията на ГТТП

 

TRIFT

TRIFT

TRIFT –
Трансфер на иновации
в областта на
външната търговия

 

IN KAS

IN KAS-Използване на
метод за оценка
стойността на
заплащането
с цел подобряване
на пригодността
за заетост

 

Matching Frames

Matching Frames

MATCHING FRAMES -
Доразвиване и
трансфер на секторни
квалификационни
рамки

 

Проекти

  ELE 55+ Учебна среда за повишаване на трудоспособността на заетите лица над 55 годишна възраст

 

 CAR CAREERs - Трансфер и връзка с висшето образование на квалификационните рамки в автомобилния сектор с документиране на свързаните със сектора квалификации и професионалните компетентности

 

Анкета

 Познавате ли Оперативните програми?

Да, напълно

Да, частично

не, но ме интересува

не, не ме интересуват

 

Copyright GCCI ® 2004-2006. All rights reserved!

website design by EDA Ltd.

Feedback | Contact information