Bulgarian
Начало ГТПП За Областта Членство НЦПО Фирми Услуги Оферти Изложения Поддръжка Връзки Проекти

Регистрация

име:

парола:

 

 

новини

Допълнителни мерки за повишаване сигурността на потребителите

25.08.2017  

Позиция на АОБР относно Процедура за минимални осигурителни доходи (МОД) за 2018 г.

25.08.2017  

Писмо от Асоциация на организациите на българските работодатели (АОБР) до ръководствата на браншовите работодателски организации

21.07.2017  

Законопроект за изменение на Закона за местни данъци и такси

20.07.2017  

При доставка или продажба на стоки или услуги, за които се плаща с банкова карта, също се издава фискален бон

13.07.2017  

Забрана за внос в Алжир на пластмасови изделия и някои хранителни продукти

12.07.2017  

 

Абонамент

E-mail за получаване на информационен бюлетин:

 

Награди

 Награда Хермес


Платинена статуетка "Хермес"

Златен "Хирон"
за принос в
развитието на
Габрово - 2007

Leonardo

CONVET

ECVET FOR RECOGNITION OF QUALIFICATIONS IN CONSTRUCTION SECTOR

ЕВРОПЕЙСКА СИСТЕМА ЗА ТРАНСФЕР НА КРЕДИТИ В ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

И ОБУЧЕНИЕ (ECVET) ЗА ПРИЗНАВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИИ В СТРОИТЕЛНИЯ СЕКТОР

lifelong

       
Леонардо да Винчи „Трансфер на иновации“

Период на изпълнение: 01.2014-12.2015

Номер на проекта: 2013-1-PL1-LEO05-37800

В рамките на ЕС има отрасли, където нивата на компетентност варират в зависимост от изискванията на страните.

ecvetВ резултат квалификацииите не се признават и е наложено ограничаване на мобилността на професионалистите. В строителния сектор положението е същото и сектора страда от проблеми, дължащи се на икономическата криза. Нивата на безработица са високи, такава е ситуацията и с мобилността, а непризнаването на квалификации води до това, строителния сектор да е голям черен пазар.

Цел на проекта: Основната цел на проекта е разработването и тестването на европейската кредитна система за професионално образование и обучение (ECVET) и подобряване мобилността на работниците в строителния сектор, създаване на иновативно съдържание и структура на уеб приложениe с вграден модул за сравняване на квалификациите в строителния сектор в държавите – партньори по проекта на база трансфер на каскадната методология на обучение и инструментариума PALS.

Резултати от проекта: Основен резултат от проекта ще бъде уеб-базирано приложение, съдържащо модул, който да се използва за сравняване на съществуващите квалификации (http://www.con-vet.eu/bg/e-tools/comparison-tool) със съдържанието на обучението по ECVET.

Т.н. „меки“ резултати от проекта ще бъдат: познаването на ECVET (http://con-vet.eu/bg/e-tools/ecvet-materials), способността да се анализират програмите за обучение, по-доброто предлагане от обучаващите институции, които ще се отразят положително на мобилността на работниците в троителния сектор и ще увеличат броя на легално работещите в държавите- членки.

Целева група: Работници в строителния сектор, по-специално строители, водопроводчици, бояджии, електротехници, както и специалисти в поддръжката и ремонта на сгради и подобряване на тяхната енергийна ефективност.

Основни партньори:

Полша
Center of Education and Enterprise Support (CWEP)
Malgorzata Miklosz
e-mail: office@cwep.eu
Web: www.cwep.eu

Великобритания
OAKE Associates Ltd
Bill Fryer
e-mail: info@oake-associates.co.uk
Web: www.oake-associates.co.uk

Испания
Sea Teach S.L.
Silja Teege
e-mail: email@sea-teach.com
Web: www.sea-teach.com

България
Габровска търговско промишлена палата
Ганка Бакалова
e-mail: office@chamber-gabrovo.com
Web: www.chamber-gabrovo.com

Испания
Federacion Valenciana de Empresarios de la Construccion
Saida Mateos
e-mail: jizquierdo@fevec.com
Web: www.fevec.com

Гърция
Christos Anthis & SIA O.E. – Crystal Clear Soft
e-mail: m.kakaris@ccseducation.com
Web: www.ccseducation.com

Полша
Development and Consulting Center
Dariusz Ceglinski
e-mail: darekdc@op.pl

Към пълната версия на сайта на проекта на български език. http://con-vet.eu/bg/


lifelongТози проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Тази  публикация [съобщение] отразява само личните виждания на нейния  автор и от Комисията не може да бъде търсена отговорност  за използването на съдържащата се в нея информация. 013-1-PL1-LEO05-37800

Партньори

rso

Регионално сдружение
на общини "Централна
Стара планина"

www.rso-csp.org

  

EUROPE DIRECT

Европейски
информационен център
EUROPE DIRECT
за Габровска област
на територията на ГТТП

 

TRIFT

TRIFT

TRIFT –
Трансфер на иновации
в областта на
външната търговия

 

IN KAS

IN KAS-Използване на
метод за оценка
стойността на
заплащането
с цел подобряване
на пригодността
за заетост

 

Matching Frames

Matching Frames

MATCHING FRAMES -
Доразвиване и
трансфер на секторни
квалификационни
рамки

 

Проекти

  ELE 55+ Учебна среда за повишаване на трудоспособността на заетите лица над 55 годишна възраст

 

 CAR CAREERs - Трансфер и връзка с висшето образование на квалификационните рамки в автомобилния сектор с документиране на свързаните със сектора квалификации и професионалните компетентности

 

Анкета

 Познавате ли Оперативните програми?

Да, напълно

Да, частично

не, но ме интересува

не, не ме интересуват

 

Copyright GCCI ® 2004-2006. All rights reserved!

website design by EDA Ltd.

Feedback | Contact information