Bulgarian
Начало ГТПП За Областта Членство НЦПО Фирми Услуги Оферти Изложения Поддръжка Връзки Проекти

Регистрация

име:

парола:

 

 

новини

Българо-руски инвестиционен форум

03.10.2017  

Допълнителни мерки за повишаване сигурността на потребителите

25.08.2017  

Позиция на АОБР относно Процедура за минимални осигурителни доходи (МОД) за 2018 г.

25.08.2017  

Писмо от Асоциация на организациите на българските работодатели (АОБР) до ръководствата на браншовите работодателски организации

21.07.2017  

Законопроект за изменение на Закона за местни данъци и такси

20.07.2017  

При доставка или продажба на стоки или услуги, за които се плаща с банкова карта, също се издава фискален бон

13.07.2017  

 

Абонамент

E-mail за получаване на информационен бюлетин:

 

Награди

 Награда Хермес


Платинена статуетка "Хермес"

Златен "Хирон"
за принос в
развитието на
Габрово - 2007

 СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ В ОБЛАСТ ГАБРОВО
                                      Програма "Активни услуги на пазара на труда"

Резюме

Социално-икономически профил и данни за анализ за професионалното обучение в ТУ, професионалните гимназии и профилираните паралелки на СОУ за област Габрово

          Социално-икономическа характеристика на област Габрово 2000 - 2004 г. 

         
          Учащи се, новоприети и дипломирани по професионални области в профилираните паралелки на СОУ и професионалните гимназии

         
          Студенти редовно обучение в образователно-квалификационни степени "бакалавър" и "магистър" по специалности за учебната 2004/2005 г. 

         
           Студенти задочно обучение в образователно-квалификационни степени "бакалавър" и "магистър" по специалности за учебната 2004/2005 г. 

         
           Обобщение на мненията, изказани на проведените работни срещи на 13.03.2006 г. и 14.03.2006 г.

Анкети

          Цел и обхват

          Анализ и обощение на анкетите

Партньори

rso

Регионално сдружение
на общини "Централна
Стара планина"

www.rso-csp.org

 

EUROPE DIRECT

Европейски
информационен център
EUROPE DIRECT
за Габровска област
на територията на ГТТП

 

IN KAS

IN KAS-Използване на
метод за оценка
стойността на
заплащането
с цел подобряване
на пригодността
за заетост

 

Проекти

  ELE 55+ Учебна среда за повишаване на трудоспособността на заетите лица над 55 годишна възраст

 

 CAR CAREERs - Трансфер и връзка с висшето образование на квалификационните рамки в автомобилния сектор с документиране на свързаните със сектора квалификации и професионалните компетентности

 

Анкета

 Познавате ли Оперативните програми?

Да, напълно

Да, частично

не, но ме интересува

не, не ме интересуват

Copyright GCCI ® 2004-2006. All rights reserved!

website design by EDA Ltd.

Feedback | Contact information